Hvad er demos-10?

Bedre viden på baggrund af evidens og data

Demos-10 er et værktøj der giver personalet i demensplejen et objektivt grundlag/ data til vurdering af borgerens trivsel. 

Systemet kan hjælpe med at identificere borgere for hvem det er nødvendigt at ændre plejetiltag og som i en periode har behov for at der allokeres flere ressourcer. 

Kan være beslutningsstøtte om en borger har brug for fast vagt eller ej. Hermed forhindres meningsløs anvendelse af fastvagt når der ikke er behov for det. 

Demos-10 er også, et ledelsesværktøj der kan hjælpe med at få allokeret de tilgængelige ressourcer, der hvor der er behov for det. 

Identificere borgere, hvor personalet med ansvar for den daglige pleje, har behov for støtte fra fagpersonale, hvilket kan bidrage til større trivsel blandt personalet, og være med til at fastholde personale. 

Hvorfor demos-10?

BRANE har udviklet DEMOS-10 der hjælper plejepersonale med at identificere manglene trivsel hos borgere med demens og til at undersøge om iværksatte handlingsplaner har den ønskede virkning på borgerens trivsel. 

Jens’ far havde demens og Jens har oplevet sin fars angst når Jens’ mor ikke var indenfor synsvidde. Jens har også oplevet hvor opslidende det er at drage omsorg for en person med demens, som har behov for at man er der i alle de vågne timer. 

 

Opgaven med drage omsorg for borgere med demens er ikke mindre i demensplejen, og mangel på viden om hvordan borgeren har det, når døren er lukket, bidrager til usikkerheden. I demensplejen anvendes begrebet “synsninger” som udtryk for at forskelligt personale har forskellige observationer i løbet af deres vagter. Disse observationer kan være helt modsatrettede, og alligevel kan de alle være rigtige. Dette fører til diskussioner om hvad der rigtigt og undertiden til uenigheder mellem personale og mellem vagtlagene.

 

DEMOS-10 gør op med “synsningerne” ved at levere objektive og kontinuerte data om borgerens trivsel.

BRANE har udviklet DEMOS-10 som et hjælpeværktøj til demensplejen, som ved systematisk anvendelse kan spænde et sikkerhedsnet ud under plejen af borgere med demens.

Sætter et sikkerhedsnet under plejen

Gør det muligt at måle om ændrede plejetiltag har den ønskede virkning på borgerens trivsel. Forebrygger konflikter mellem kolleger, der forårsages af forskellige personers subjektive vurderinger og “synsninger” om borgeren trivsel. 

Objektive og kontinuerte data på borgerens døgnrytme. Gør personalet i stand til let at vurdere den enkelte borgeres trivsel på tværs af vagtlagene. 

Dokumentation af effekten af plejen kan være med til at forebygge konflikter med pårørende.

Dokumentation af plejeindsatser og kvaliteten af plejen til ledelsen.

Dokumentation af borgeren trivsel kan bruges til inddragelse af fx. læger og psykiatere. 

teamet bag

BRANE er en lille virksomhed, der blev startet i 2017 af Jens Branebjerg.

BRANE har udviklet DEMOS-10, der er et værktøj der hjælper plejepersonale med at identificere mangelfuld trivsel hos borgere med demens og til at undersøge om iværksatte handlingsplaner har den ønskede virkning på borgerens trivsel.

Vi er et lille fast team bestående af dedikerede medarbejdere:

Jens

CEO

Jens Branebjerg, Direktør. Ph.D. ingeniør og har i hele sin professionelle karriere arbejdet med forskning og udvikling. Han har bl.a. ledet udviklingen af det medicinske udstyr ePatch for DELTA nu Force Technology.

Jørgen

Konsulent

Jørgen Wendt, projektleder og salgskonsulent, med en lang karriere indenfor IT-service, velfærdsteknologi og salg.

Pia

Data

Pia Branebjerg, kvalitetssikringsansvarlig, cand. pharm.  Mere end 30 års erfaring med kliniske forsøg og etablering af kvalitetssikringssystemer. trænet som ISO9001 auditor.

Samarbejde med fasttilknyttede specialister:

Desuden samarbejder BRANE med:

SENS Innovation, teknologi leverandør

NILE AB leverandør af DEMOS plaster.

DEMENS liv

BRANE har udviklet DEMOS plasteret, der anvendes til at fastholde sensoren på beboerens ryg i samarbejde med Lasse Bay.

Lasse Bay er Ph.D. Ingeniør  …. HAPYmedical www.hapymedical.com

Poul Erik Branebjerg er konsulent for de kliniske forsøg BRANE udfører dels for at teste sikkerheden af plasteret og forskellige undersøgelser og projekter med sensoren. Poul Erik er læge med mange års erfaring med planlægning og gennemførelse af kliniske forsøg fra medicinalindustrien. www.b-consulting.dk

6 års erfaring med mere end 10 kommuner

Kontakt

For henvendelse

Email: Jb@brane.dk

Telefon: + 45 53 76 10 09