BRANEs IT kvalitetssikringssystem

Risikovurdering

IT tilsyn

Halvårlig kontrol med adgange

Sikker overførsel af data

Databehandleraftale

Adgang til data

databehandling & databehandleraftaler

BRANE har implementeret et kvalitetsudviklingssystem for databehandling, IT sikkerhed og gdpr.

BRANE har procedurer for:
  • Risikovurdering af BRANEs underdatabehandlere
  • Årligt IT tilsyn af BRANE og underdatabehandlere
  • Skabelon for databehandleraftale udarbejdet i overensstemmelse med datatilsynets skabelon
  • BRANEs skabelon anvendes som udgangspunkt for aftalen med den enkelte kommune
  • Halvårlige kontroller af adgange til systemet

datasikkerhed & gdpr

Med DEMOS-10 registreres data i sensoren og overføres til en sikker database i Frankfurt i Tyskland. Data er krypterede hele vejen fra de optages i sensoren til databasen. (se fig. 1)

Data der registreres på den enkelte borger er bevægelsesdata, sensor nummer og dato for optagelse. Data kan udelukkende tilknyttes en bestemt borger ved hjælp af oplysninger på plejecenteret. 

Hver kunde tildeles et område på serveren.  Brugere på det enkelte plejecenter får personlig adgang til at downloade døgnrytmerapporter på et afgrænset område i databasen, der alene indeholder data fra egne borgere. 

Døgnrytmerapporter downloades som pdf-filer, og kan tilknyttes borgerens journal på plejecenteret til senere reference. Der vil ikke være behov for at integrere data fra DEMOS-10 med plejecenterets IT-system, men ……. firma i Jylland der kan levere en sådan service.

BRANE gennemfører halvårlige kontroller af adgange til systemet.

Fig. 1

it tilsyn

BRANE og BRANEs underdatabehandlere har udelukkende adgang til pseudonomiserede data.

BRANE gennemfører hvert år en risikovurdering af BRANEs egen og BRANEs underdatabehandleres behandling af personhenførbare data. 

På baggrund af risikovurderingen gennemføres IT tilsyn af BRANE og BRANEs underdatabehandlere. 

 

Efter tilsynet udarbejdes en tilsynspakke, der indeholder:

  • Ledelseserklæring fra BRANE
  • BRANEs tilsynsrapport
  • SOC2 erklæringer fra hhv AWS og MicroSoft.

Tilsynspakken fremsendes til de af BRANEs kunder, der efterspørger den.

6 års erfaring med mere end 10 kommuner

Kontakt

For henvendelse

Email: Jb@brane.dk

Telefon: + 45 53 76 10 09