døgnrytmemålinger giver et Sikkerhedsnet under demensplejen

HVORFOR DEMOS-10?

Kommunen har en stor opgave med pleje af borgere med demens.

Ved systematisk opfølgning på trivslen hos borgere med demens med DEMOS-10 etableres et sikkerhedsnet under demensplejen.

DEMOS-10 systemet består af en kropsbåren sensor der registrerer bevægelse, samt en applikation der beregner døgnrytmen, og udarbejder en døgnrytmerapport. 

 

Med DEMOS-10 opnås viden om fx nattevandring og uro. Personalet kobler dette med deres observationer om borgerens trivsel og iværksætter handlingsplaner ved behov. Med DEMOS-10 undersøges om de iværksatte handlingsplaner har den ønskede virkning på borgerens trivsel.

 

Med systematisk opfølgning opnås en dokumenteret viden om borgerens trivsel, og gør det muligt at handle når der sker ændringer i borgerens trivsel.

Hvordan kommer vi i gang?

DEMOS-10 leveres som en service, der indeholder alt hvad der skal bruges til døgnrytmeoptagelserne.

BRANE har 4 års erfaring med DEMOS-10. BRANE træner personalet i brug af systemet, og yder løbende support. 

BRANE har udviklet samtaleværktøjet “Rundt om Døgnrytmen” der er baseret på Tom Kitwoods lære.

Datasikkerhed og gdpr

Brugere i en kommune får deres eget log-in til et afskærmet område i databasen der alene indeholder egne borgeres data.

Med DEMOS-10 sensoren registreres udelukkende sensornummer og dato for optagelse. Data i databasen er således pseudonymiserede. Koblingen mellem data og en bestemt borger findes kun i kommunens plejesystem. 

Data er krypterede hele vejen fra sensoren til databasen. 

BRANE gennemfører årligt risikovurdering og IT-tilsyn. 

4 års erfaring med mere end 10 kommuner

Kontakt

For henvendelse

Email: Jb@brane.dk

Telefon: + 45 53 76 10 09